Układ Europejski


Istota Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony
Istota Układu Europejskiego i perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej
Rys historii integracji europejskiej od 1951 r.
Rys stosunków Polski ze wspólnotami i Unią Europejską
Instytucje wspólnot europejskich
    dr Leszek Kieniewicz - Naczelnik Wydziału Unii Europejskiej Biura Stosunków Międzyparlamentarnych

Rola Sejmu w procesie harmonizacji prawa
Rola organów państwa w procesie integracji Polski z Unią Europejską
Rola parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej (wybrane przykłady)
    Andrzej Kurkiewicz, główny specjalista ds. legislacji - Biuro Studiów i Ekspertyz