Wsparcie eksperckie


Rola ekspertów w pracach Sejmu (Załącznik1) (Załącznik2)
dr Wiesław Staśkiewicz - Dyrektor Biura Studiów i Ekspertyz