POSEŁ JAKO USTAWODAWCA

Seminarium dla nowo wybranych posłów na Sejm IV kadencji
11-12 października 2001 r.
Gmach główny Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa


Otwarcie seminarium

Powitanie uczestników i otwarcie seminarium przez Szefa Kancelarii Sejmu Macieja Granieckiego

Sejm dla dobra wspólnego - wykład inauguracyjny
prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


Uwaga!
Wszystkie zamieszczone tu materiały są w formacie PDF.
Do ich odczytania potrzebny jest program Acrobat Reader w wersji co najmniej 4.0. Można go ściągnąć np. ze strony sejmowej

© Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa 2001
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość opracowania nie może być bez zgody wydawcy - Kancelarii Sejmu - reprodukowana, użyta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych.


Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących uczestnictwa w seminarium może Państwu udzielić:
Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
Dyżur Konsultantów Poselskich

Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8
sala nr 12 w Starym Domu Poselskim
Tel. (022) 694-22-86, (022) 694-22-79
Fax. (022) 694-22-91, (022) 694 18 65