Zasoby Informacyjne


Zasoby informacyjne Biblioteki Sejmowej
dr Wojciech Kulisiewicz - Dyrektor Biblioteki Sejmowej

System informacyjny Kancelarii Sejmu w sieci Internet
Zbigniew Jabłoński - Dyrektor Ośrodka Informatyki
W trakcie spotkania: pokaz baz danych Kancelarii Sejmu i Internetu