(3kB)

Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa, tel. (22) 694 1727 fax (22) 694 1865

Biuro zakończyło działalność 31 marca 2006 r.

Kontynuatorem Biura Studiów i Ekspertyz jest Biuro Analiz Sejmowych