Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej

Konferencje i Seminaria nr 14


Materiały znajdujące się w tym tomie stanowią rezultat seminarium pt. "Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej" zorganizowanego przez Komisję Integracji Europejskiej i Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu w dniu 22 kwietnia 1997 r.
Celem seminarium było przeprowadzenie merytorycznej dyskusji w gronie posłów, przedstawicieli administracji rządowej, naukowców i praktyków na temat szans i zagrożeń dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście jej integracji z Unią Europejską. W trakcie dyskusji zaprezentowano szereg różniących się poglądów na temat koncepcji regionu, podziału regionalnego Polski i metodologii badań nad regionami. W wypowiedziach niektórych uczestników dyskusji krytyce poddano stan polskiej polityki regionalnej.
W ramach seminarium odbyły się dwie sesje problemowe. W trakcie pierwszej sesji wygłoszone zostały dwa referaty wprowadzające: dr. Marka Kozaka: "Cele i instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej" oraz prof. Andrzeja Stasiaka: "Zróżnicowanie polskich regionów i problemy dalszego ich rozwoju w ramach integracji europejskiej".
W ramach sesji drugiej referaty wygłosili: prof. Jacek Szlachta "Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej", prof. Andrzej Klasik "Koncepcje rozwoju regionalnego na tle zróżnicowań regionalnych" oraz prof. Marcin Rościszewski" Funkcjonowanie polskich regionów granicznych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - próba prognozy geopolitycznej".
W niniejszym tomie prezentowane są teksty 2 referatów przygotowane na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz oraz nieautoryzowany przebieg dyskusji plenarnej.
Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie użyteczna dla posłów III kadencji w ich działalności legislacyjnej, a także będzie przydatna dla wszystkich zajmujących się problematyką regionalną w Polsce.

Jacek Głowacki
Wicedyrektor Biura Studiów i Ekspertyz

Wrzesień 1997 r.

Spis treści