Wybrane problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską w aspekcie reformy Wspólnej Polityki Rolnej

Dorota Stankiewicz

Materiały i Dokumenty nr 220


W poniższych materiałach zamieszczono informacje prezentujące ogólne założenia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, z uwzględnieniem poziomu finansowania rolnictwa unijnego, zmian Polityki Rolnej oraz prognoz dotyczących skutków włączenia do Unii państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Materiały zawierają również dane dotyczące stanu polskiego rolnictwa w przededniu integracji z UE, a mianowicie: dane statystyczne, skalę finansowania rolnctwa z budżetu oraz rozmiary i zakres kredytów z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w latach 1994-1996).
W materiałach zawarto także ocenę wyzwań stojących przed polskim rolnictwem w zwiazku z integracją z Unią Europejską.

Spis treści
1. M. Adamowicz: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Skutki reformy i perspektywy zmian, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 6, 1996 r.
2. M. Ciepielewska: Konsekwencje rozszerzenia UE dla Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnoty Europejskie nr 5 (69) 1997 r.
3. E. Gorzelak: Rolnictwo polskie wobec wejścia do Unii Europejskiej, Biuletyn Agencji Rynku Rolnego, kwiecień 1997 .
4. Statystyczny obraz polskiego rolnictwa, BOSS-Rolnictwo nr 16 (379), 23.04.1997 r.
5. Rolnictwo w budżecie 1997 r., BOSS-Rolnictwo, nr 11 (374), 19.03.1997 r.
6. 9 mld zł. kredytów dla wsi i rolnictwa, BOSS-Rolnictwo, nr 17/18 (380/381), 30.04 - 7.05.97 r.
7. J. Dąbrowski, W. Guba: Wyzwania stojące przed polskim sektorem rolno-żywnościowym w obliczu integracji z Unią Europejską, Wspólnoty Europejskie nr 3 (67) 1997 r.


Biuro Studiów i Ekspertyz, 1998 r.