Prezentujemy nowy periodyk Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, dla którego wybraliśmy tytuł Zeszyty Prawnicze.
       W wydawanych od 1991 roku Biuletynach Biura Ekspertyzy i Opinie Prawne oraz Przekłady Aktów Prawnych prezentowaliśmy opracowania ekspertów i tłumaczy - pracowników BSiE, dokumentując tym samym naszą bieżącą pracę. W tym okresie zakres prac podejmowanych przez zespoły prawników w Biurze Studiów i Ekspertyz podlegał zmianom zgodnym z oczekiwaniami zleceniodawców. Obecnie ekspertyzy opracowywane w BSiE odnoszą się przede wszystkim do zagadnień zgodności projektów ustaw z Konstytucją, szeroko rozumianych spraw związanych z Regulaminem Sejmu, prawnych aspektów uchwalania budżetu państwa, opiniowane są wnioski i skargi kierowane do Trybunału Konstytucyjnego. W ostatnich latach wiodące stały się także zagadnienia związane z harmonizacją prawa europejskiego z polskim systemem prawnym. Sądzimy zatem, że poruszając się we wskazanym obszarze zagadnień periodyk, który obecnie będziemy opracowywać, lepiej pozwoli ukazać Państwu zagadnienia związane z pracami legislacyjnymi toczącymi się w Sejmie, praktyką Regulaminu Sejmu, sprawami odnoszącymi się do wykonywania mandatu parlamentarzysty oraz problemy natury konstytucyjnej.
       W "Zeszytach Prawniczych" ekspertyzy i opinie prawne będziemy zamieszczać w stałych działach tematycznych. Tak jak dotychczas będą to wyłącznie teksty pracowników Biura Studiów i Ekspertyz. Częściej jednak, niż dotychczas będą to rezultaty prac studyjnych, podejmowanych bez bezpośrednich zleceń poselskich. Odrębny dział "Zeszytów Prawniczych" przeznaczyliśmy na publikację tekstów tłumaczeń obcych aktów prawnych, powiązanych treściowo z toczącymi się w kraju pracami legislacyjnymi.
       Zachęcając Państwa do lektury mamy nadzieję, że "Zeszyty Prawnicze" pozwolą w pełniejszy, niż dotychczas sposób zaprezentować nie tylko dorobek naszych pracowników odnoszący się do tworzenia i interpretacji obowiązującego prawa, ale również sygnalizować ważkie problemy pojawiające się tak przy tworzeniu, jak i stosowaniu prawa.

Wiesław Staśkiewicz

Dyrektor Biura Studiów i Ekspertyz